Zásady používania webstránky

Webstránka https://apartmanysileas.sk je prezentačným a kontraktačným webovým sídlom obchodnej spoločnosti Apartmány Sileas, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina

IČO: 46 963 952, zapísaný v OR SR, Okr. súd Žilina, Oddiel: Sro,  Vložka č.58428/L

email: rezervacie@apartmanysileas.sk,  tel. č. : +421 917 228520

Orgánom dohľadu nad poskytovateľom služieb podľa § 4 ZEK je Slovenská obchodná inšpekcia, (adresa Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, e-mail: pr@soi.sk).

1. Z  webstránky možno sťahovať a ukladať nasledujúce informácie:
a) cenníky a oznámenia o zľavových akciách,
b) objednávky,
c) zmluvné podmienky prenájmu,
d)  fotografie apartmánov,

2. Obsah webstránky s výnimkou bodu 1.2., fotografie, grafický dizajn, slovné vyjadrenia v prezentačnej časti stránky, logo prevádzkovateľa webstránky a podobný obsah sú chránené autorským právom, prevádzkovateľ nemá sublicenčné oprávnenia k chránenému obsahu stránky, a preto nemôže udeliť súhlas na ďalšie použitie a šírenie obsahu.

3. Uzatváranie zmlúv prostredníctvom tejto stránky si vyžaduje vyplnenie objednávky, označenie tlačidla Dokončiť.  Odoslaním tejto objednávky podávate záväzný návrh zmluvy, ktorá bude uzavretá elektronickým potvrdením prijatia objednávky, prosím skontrolujte si správnosť zadaných údajov. Po označení tlačidla „Dokončiť“ systém neumožňuje následnú opravu alebo zmeny údajov.

4. Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú na elektronických zariadeniach používateľa používaním stránky v dôsledku činnosti tretích osôb, najmä  infiltráciou škodlivými a spomaľujúcimi aplikáciami,  alebo útokmi tretích osôb a nezákonným pozmenením obsahu.

5. Prevádzkovateľ stránky nemá povinnosť prijať všetky objednávky, a pokiaľ objednávka nie je potvrdená, nemožno sa na jej základe domáhať od prevádzkovateľa ani vlastníkov, ktorí sú ním zastúpení, žiadneho plnenia.

Návrat hore