Book

Vážený zákazník, po odoslaní Vašej objednávky Vám Apartmány Sileas, s.r.o.
v zastúpení vlastníka apartmánu spätným e-mailom potvrdia prijatie objednávky, čím dôjde k uzavretiu Zmluvy podľa Zákona o elektronickom obchode. Odoslaním tejto objednávky podávate záväzný návrh zmluvy, ktorá bude uzavretá elektronickým potvrdením prijatia objednávky, prosím skontrolujte si správnosť zadaných údajov.

Scroll to Top