Nasze apartamenty

Zdjęcia poszczególnych mieszkań

AD1 – DOM APARTAMENTOWY Z 16 GODZINAMI. RECEPCJA, WELLNESS, Kącik dla dzieci
PARTER A
A7 - DELUXE, V, P
A8 - KOMFORT, V
A9 - KOMFORT, V, P
A10 - KOMFORT, V, P
A11 - KOMFORT, V
I PIĘTRO B
B2 - KOMFORT, B
B8 - STANDARD, V, B, P
II PIĘTRO C
C4 - KOMFORT, P
C9 - KOMFORT, V, P
C10 - KOMFORT, V, P
AD2 – KAMIENICA Z APARTAMENTAMI I GARAŻAMI, MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA WSZYSTKICH
USŁUG W AD1
PARTER A
A10 - KOMFORT, V
A12 - DELUXE, V
A13 - DELUXE, V, P
I PIĘTRO B
B7 - DELUXE, V, B, P
II PIĘTRO C
C4 - KOMFORT, P
C8 - DELUXE, V, B
C10 - STANDARD, V, P
III PIĘTRO D
D5 - KOMFORT, V, B
D7 - STANDARD, V, P

B-Balkón ♣ V-Výhľad na Tatry ♣ P-Možnosť priniesť psa ♣ 

Scroll to Top