Rekreačné poukazy

Čo sú rekreačné poukazy?

Zamestnávateľ  je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Z toho je možné odvodiť, že ak sa zamestnanec v kalendárnom roku vyberie na rekreácie v celkovej hodnote nepresahujúcej 500 €, zamestnávateľ mu bude povinný 55 % z výdavkov na tieto rekreácie uhradiť (55 % z 500 € je presne 275 eur, čo je maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu). Alebo  môžete si nakombinovať „sériu výletov po Slovensku“, pričom zamestnávateľ Vám ich bude „preplácať\“ dovtedy, kým si nevyčerpáte svoj ročný limit 275€.

– Zamestnávateľ  Vám prispieva  len na rekreáciu, ktorá je spojená najmenej s dvoma prenocovaniami na území Slovenskej republiky.

–  Zamestnávateľ zamestnancovi preplatí ubytovanie, stravovanie a aj víkendový pobyt.

–  Zamestnávateľ je povinný prispievať na rekreáciu nielen zamestnanca, ale aj na rekreáciu manžela/manželky a dieťaťa

Aké  sú formy úhrady?

Zamestnávateľ buď nabije čipovú kartu kreditom a rekreačný poukaz nadobudne formu elektronického poukazu (platobná karta). Alebo druhý spôsob , rezervujete si pobyt, pred platením požiadate ubytovacie zariadenie o vystavenie faktúry, následne uhradíte plnú sumu pobytu a najneskôr do 30 dní od ukončenia pobytu prinesiete faktúru svojmu zamestnávateľovi, ktorý Vám zahrnie rekreačný príspevok do najbližšej výplaty.

Apartmány Veľká Lomnica spolupracujú v prípade elektronických poukážok so spoločnosťou Callio a EDENRED. Každému klientovi vystavíme faktúru a zabezpečíme tak jednoduché využitie rekreačného príspevku aj pre hostí, ktorí nedisponujú zamestnaneckou kartou.

Tešíme sa na Vás!

Zaplať kartou Callio

Návrat hore